De Koning Kronikles

Personal Life  & Work  in  Thailand

Beelden moeten beschermen!

Posted by Dick & Johanna de Koning on September 24, 2015 at 11:55 PM

Teruggevonden Boeddha beelden moeten onze stad gaan beschermen. Geloof je dat?!

Rediscovered images will have to protect our city. Do you believe that?!


Lees het artikel uit de Bangkok Post van 24 september 2015. Click on THIS Link to read more.

Categories: None