De Koning Kronikles

Personal Life  & Work  in  Thailand

Zolang we in Azie wonen zijn we altijd afhankelijk geweest van giften van degenen die het eens zijn met onze roeping en met de hulp aan de armere bevolking. Wij hebben altijd voldoende gehad voor onze fysieke noden. Nooit zijn we tekort gekomen.

Onze organisatie heeft een rekening waar de giften worden doorgesluisd naar ons en anderen. De collega's ontvangen allemaal dezelfde steun, want teveel wordt altijd verdeeld onder elkaar.

Als jij gelooft in onze bediening en werk onder hen die het vaak beduidend minder hebben, voel je dan vrij om het werk te steunen. Dat kun je doen via de CAMA. (klik deze link)

Dank je wel voor je ruimhartigheid. Vermeld alsjeblieft wel 'Persoonlijk Dick & Johanna' of 'Project Fonds Thailand' als je doneert via de site. Dat kan in de kolom Opmerkingen.


DANK JE VOOR JE OVERWEGING.